AE SAKHI SAHABAHAZ KALANDAR NAAT LYRICS | सखी शाह बाज़ कलन्दर

AE SAKHI SAHABAHAZ KALANDAR NAAT LYRICS

 

Hain gada duniya tumhari e sakhi sahabaj kalandar

Dhoom hain ghar ghar tumhari ae sakhi sahabaj kalandar

Zoliya bharado hamari ae sakhi sah baj kalandar

 

Naam tera laal maula mushkilo ko tal maula

Dafae kar aafat hamari ae sakhi sahabaj kalandar

Zoliya bharado hamari ae……………………………………..

 

Aae hain dar par tumhare apne damne ko pasare

Iltijae sun hamari ae sakhi sahabaj kalandar

Zoliya bharado hamari ae……………………………………..

 

Lo sada name kalandar or piyo jame kalandar

Har dhri hardam ho jari ae sakhi sahabaj kalandar

Zoliya bharado hamari ae……………………………………..

 

Aapka darbare aali bhik hain sabse nirali

Faiz pati khalk sari ae sakhi sahabaj kalandar

Zoliya bharado hamari ae……………………………………..

 

Ae sakhi apne karam se muj ko bhi sadab karde

Hain ‘Alim’ adana bikari ae sakhi sahabaj kalandar

Zoliya bharado hamari ae……………………………………..

 

 

सखी शाह बाज़ कलन्दर

 

 

 

ओ हो
हो हो हो
हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण
ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण
सिंदड़ी दा सेवण दा
सखी शाह बाज़ कलन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दम दम दे अन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दा पैला न.म्बर
हो लाल मेरी -२

चार चराग़ तेरे बरण हमेशा -३
पंजवा मैं बारण आई बला झूले लालण
हो पंजवा मैं
पंजवा मैं बारण आई बला झूले लालण

सिंदड़ी दा सेवण दा
सखी शाह बाज़ कलन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दम दम दे अन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दा पैला न.म्बर
हो लाल मेरी -२

हिंद सिंद पीरा तेरी नौबत बाजे -३
नाल बजे घड़ियाल बला झूले लालण
हो नाल बजे
नाल बजे घड़ियाल बला झूले लालण

सिंदड़ी दा सेवण दा
सखी शाह बाज़ कलन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दम दम दे अन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दा पैला न.म्बर
हो लाल मेरी -२

ओ हो
हर दम पीरा तेरी ख़ैर होवे -३
नाम-ए-अली बेड़ा पार लगा झूले लालण
हो नाम-ए-अली
नाम-ए-अली बेड़ा पार लगा झूले लालण

सिंदड़ी दा सेवण दा
सखी शाह बाज़ कलन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दम दम दे अन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दा पैला न.म्बर
हो लाल मेरी -२

हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण
सिंदड़ी दा सेवण दा
सखी शाह बाज़ कलन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दम दम दे अन्दर
दमादम मस्त कलन्दर
अली दा पैला न.म्बर

Leave a Comment